BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 20 maj 2018 r.
27.11.2015
23-27.11.2015r. Wrocław. Udział w 4RBLog w ćwiczeniu a wojskami pk ŚLĄSK 15.

W ostatnim tygodniu listopada br. 4.RBLog uczestniczyła, jako pierwszoplanowy ćwiczący, w ćwiczeniu z wojskami pk. "ŚLĄSK-15", które było najważniejszym ćwiczeniem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w tym roku. Ćwiczenie było poprzedzone Treningiem sztabowym pk DIAMENT-15, który miał przygotować obsadę PK do udziału w ćwiczeniu ŚLĄSK-15 oraz sprawdzeniu przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

Istotą ćwiczenia ŚLĄSK-15 była ocena i weryfikacja decyzji podejmowanych przez ćwiczących, a ich celem – doskonalenie zdolności operacyjnych obsady punktu kierowania 4RBLog. W czasie ćwiczenia duży nacisk był położony na współdziałanie z 3.RBLog, oraz z ćwiczącymi WSzW podczas realizacji postawionych zadań. 4.RBLog działając w warunkach wojennego systemu dowodzenia – doskonaliła umiejętności oceny i  weryfikacji decyzji podejmowanych przez ćwiczących, na symulowane zdarzenia i sytuacje.

Sądząc po wysokiej ocenie kierownictwa ćwiczenia, jakie obsada PK 4.RBLog uzyskała podczas oceny w ramach omówienia ćwiczenia, można stwierdzić że wiedza i umiejętności operacyjno-logistyczne personelu Bazy osiągnęły wymagany poziom, a doświadczenie oraz wiedza zdobyte podczas jego trwania w znaczny sposób przełożą się na organizację procesu przygotowania i sposobu prowadzenia kolejnych ćwiczeń.

Tekst: ppłk Dariusz MICHNIEWICZ – Szef WTiRWiHNS 4RBLog
Foto: chor. Iwona WAGILEWICZ – 4RBLog