BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 20 maj 2018 r.
26.09.2016
W dniu 26.09.br. w 4. Regionalnej Bazy Logistycznej Zastępca Komendanta - płk Jan Bereza uroczyście rozpoczął ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. RUBIN – 16.

Ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pk. RUBIN – 16 jest przedsięwzięciem cyklu szkolenia operacyjno-taktycznego nawiązującym do głównego zadania szkoleniowego 4 Regionalnej Bazy Logistycznej w bieżącym roku. W procesie przygotowania ćwiczenia uwzględniono doświadczenia i wnioski wynikające z poprzednich przeprowadzonych przedsięwzięć szkoleniowych, a w tym przede wszystkim  ćwiczenia dowódczo-sztabowego na mapach pk. DIAMENT-15 oraz ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. ŚLĄSK-15.

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności  w zakresie planowania i organizowania działań, planowanie przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze wsparcia i zabezpieczenia logistycznego, kierowanie i koordynację działań we współdziałaniu z ogniwami układu pozamilitarnego w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych.

Głównymi ćwiczącymi są jednostki podległe Komendantowi 4 Regionalnej Bazy Logistycznej tj. 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim  i 45  Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie.Ćwiczenie realizowane jest w terminie 26-30 września br.

Tekst: kpt. Aleksandra Sieradzka

Foto: Ryszard Godlewski