BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 20 maj 2018 r.
07.10.2016
07.10.2016r. Wrocław. W Klubie 4.RBLog odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta 4.Regionalnej Bazy logistycznej we Wrocławiu.

 

Dowódcą uroczystości był Szef Sztabu 4.RBLog ppłk Sebastian Wolszczak, który rozpoczął uroczystość od złożenia meldunku. Meldunek przyjął Zastępca Szefa IWspSZ – Szef Logistyki cz.p.o. płk Sławomir Łach w asyście zdającego obowiązki Komendanta płk Andrzeja Szponara i czasowo obejmującego obowiązki płk Jana Berezy. Płk Andrzej Szponar Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 2822 z dnia 30.09.2016r. został przeniesiony do rezerwy kadrowej i pełnienia dalszych obowiązków służbowych w WSzW Wrocław.

Po meldunku o rozpoczęciu uroczystości-głos zabrał płk Sławomir Łach, który w krótkim wystąpieniu podziękował zdającemu obowiązki płk Szponarowi za kierowanie Bazą na wysokim poziomie oraz utrzymywania na właściwym poziomie sprawności technicznej sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności. Jednocześnie wyraził swoje uznanie dla obejmującego obowiązki płk Berezie, wskazując na jego profesjonalne przygotowanie do kierowania realizacją zadań stojących przed 4.RBLog.

Następnie płk Szponar w swoim wystąpieniu dokonał podsumowanie dotychczasowej działalności jako Komendant dziękując wszystkim żołnierzom i pracownikom RON za pracę
i służbę na rzecz 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Chwilę później głos zabrał płk Bereza, który powiedział, że ogromnym zaszczytem dla niego jest móc przejąć jednostkę z bogatymi tradycjami z wielkim potencjałem intelektualnym i technicznym oraz potężnym bagażem doświadczeń. Po podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych zdający i obejmujący zameldowali przełożonemu zdanie i objęcie obowiązków Komendanta 4.RBLog.

Po dokonaniu pamiątkowych wpisów przez ww. w Kronice 4RBLog dla wszystkich uczestników uroczystości Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia pod kierownictwem mjr Mariusza Dziubka zagrała specjalnie przygotowany na tę uroczystość program muzyki filmowej. Uroczystość zakończono zrobieniem wspólnego zdjęcia i składaniu podziękowań i życzeń.

 

 

 

Tekst : ppłk Dariusz MICHNIEWICZ – Szef WTiRWiHNS 4.RBLog.

 

 

Foto: Ryszard GODLEWSKI – Klub 4.RBLog