BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.
16.05.2017
16.05.2017r. Wrocław. W Komendzie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się konferencja popularnonaukowa nt.” Zagrożenia Polski implikowane zmianami polityczno-militarnymi i terroryzmem”.

Konferencji przewodniczył płk (s) dr Władysław Tkaczew. W konferencji uczestniczyło wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in.:

- były żołnierz 1 Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, Prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych - kpt. mgr inż. Konstanty Ignaczak,

- honorowy Prezes ww. Zarządu – płk mgr Wacław Sawicki,

- członek Zarządu Kawalera Krzyża Orderu Virtuti Militari - płk dypl. Bronisław Jakimowicz,

- Prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Żołnierzy AK – mjr mgr Ryszard Filipowicz,

- Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich – mjr mgr Jan Paluchniak,

- Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – mgr Paweł Aszkiełowicz,

- Prezes Zarządu Dolnośląskiego oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof Majer,

- Dyrektor Oddziału Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej Kotliński,

- Sekretarz Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej we Wrocławiu – kom. mgr Aleksander Podolski,

- Doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów – mgr Damian Mrozek.

Podczas konferencji medalami pamiątkowymi Towarzystwa Wiedzy Obronnej odznaczono: kpt. mgr. Inż. Konstantego Ignaczaka, mgr Teresę Włodarek, por. Romana Pankau, mgr Barbarę Hipsz - Michałowicz, Irenę Sośnicką.

Podczas konferencji wygłoszono następujące referaty:

1)     Bezpieczeństwo Polski a terroryzm – płk (s) dr Władysław Tkaczew,

2)     Zagrożenia Polski wynikające ze zmian polityczno – militarnych w Europie płk (s) dr Jan Posiewka.

Na zakończenie konferencji odbyła się ciekawa dyskusja, której najważniejszą konkluzją było to, że aktualnie jednym z największych zagrożeń jest terroryzm. Dlatego należy być wyczulonym na wszelkie symptomy świadczące o przygotowaniach do takich działań lub zamiarach dokonania zamachu terrorystycznego.

 

Tekst – płk (s) dr Władysław Tkaczew

Foto – Ryszard Godlewski – Klub 4 RBLog