BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.
07.06.2017
W dniach 06-07.06.2017r. odbyło się szkolenie kadry odpowiedzialnej za eksploatację oraz prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem inżynieryjnym i OPBMR.


Zgodnie z "Planem zasadniczych przedsięwzięć 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Wrocław na II kwartał 2017 r." w dniach 06-07.06.2017 r. Szef Sekcji Inżynieryjno – Saperskiej i OPBMR 4 RBLog mjr Tomasz TKACZYK przeprowadził szkolenie kadry odpowiedzialnej za eksploatację oraz prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem inżynieryjnym i OPBMR. Szkolenie realizowane było na bazie 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach.

W szkoleniu uczestniczyli szefowie służb WOG/OG, Kierownicy branżowych składów, przedstawiciele ogniw obsługowo - naprawczych, jak również kadra odpowiedzialna za realizację zadać zabezpieczenia technicznego sprzętu inżynieryjnego i OPBMR z pionów S-4, wszystkich jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności 4 RBLog.

Zasadniczym celem szkolenia było podsumowanie dotychczas zrealizowanych zadań, wyznaczenie kierunków oraz określenie priorytetów do dalszej działalności służbowej w 2017 r., jak również przedstawienie wniosków
i uwag w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia technicznego pomiędzy komórkami S-4 jednostek wojskowych a właściwym WOG. Wyniki szkoleniowe pozwoliły na sformułowanie szeregu zagadnień i wniosków, które wdrożone zostaną do dalszej działalności służbowej.

Na zakończenie szkolenia Szef Sekcji mjr Tomasz TKACZYK w imieniu Komendanta 4 RBLog podziękował za zaangażowanie i udział w szkoleniu. Jednocześnie z okazji Święta Wojsk Chemicznych oraz za realizację zadań związanych z logistycznym zabezpieczeniem szkolenia podziękował Dowódcy 5 pchem Tarnowskie Góry i wyraził uznanie dla nw . kadry zawodowej:

1.     kpt. Marcin MAJSNEROWSKI – 4 WOG Gliwice

2.     st. chor. sztab. Zdzisław DWOJAKOWSKI – 5 pchem Tarnowskie Góry

Szkolenie zakończono określeniem priorytetów i postawieniem zadań do prowadzenia dalszej działalności służbowej w 2017 r.

Tekst: mjr Tomasz Tkaczyk

Foto: st. chor. szt. Piotr Caputa