BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.
21.09.2017
W dniach 20 – 21. 09. 2017 r. w w Dusznikach – Zdroju przeprowadzono kwartalną odprawę rozliczeniowo – zadaniową z podległymi jednostkami wojskowymi.

Komendant 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Wrocławia był gospodarzem kwartalnej odprawy rozliczeniowo-zadaniowej Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej z kierowniczą kadrą Komendy Bazy, Komendantami Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, Wojskowych Komend Transportu, Dowódcą 2 kompanii regulacji ruchu oraz kierownikami Składów i Warsztatów Technicznych. Przedsięwzięcie realizowano na terenie Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej „JODŁA” w Dusznikach Zdroju.

Tematem przewodnim odprawy była ocena jakości i terminowości realizowanych zadań oraz sprecyzowanie zadań do realizacji w IV kwartale br. Ponadto, przeprowadzono kwartalne szkolenie dla kierowniczej kadry 4RBLog i JBP. Istotnym elementem szkolenia był udział i wystąpienie Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury z Wrocławia – płk. Roberta WÓJCIKA.

W swoim podsumowaniu Komendant 4RBLog – płk Rafał SMUSZKIEWICZ podziękował wszystkim zaangażowanym za realizację zadań w III kwartale, szczególnie w obszarze zabezpieczenia logistycznego II rotacji rABCT SZ USA oraz ćwiczeniu z wojskami DG RSZ pk. DRAGON-17.

 Tekst: mjr Janusz Kaźmierski

Zdjęcia: 2 WOG