BIP Strona Główna
Aktualności
Poniedziałek, 18 marzec 2019 r.
02.10.2017
W dniu 02.10.2017 r. w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej rozpoczęło się ćwiczenie SZAFIR – 17

Uroczystą zbiórką kierownik ćwiczenia Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Rafał Smuszkiewicz rozpoczął ćwiczenie dowódczo – sztabowe pod kryptonimem Szafir – 17, doskonalące działania podległych jednostek wojskowych w zakresie zabezpieczenia logistycznego. Biorą w nim udział żołnierze z 4 RBLog, WOG i WKTr.
Ćwiczenie przebiegać będzie w kilku częściach dotyczących zagadnień planowania zabezpieczenia logistycznego przyjęcia i przemieszczenia wojsk, odtwarzania zdolności bojowej pododdziałów oraz zasad współdziałania i TOAW w ramach HNS. Na zbiórce omówiono zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony informacji niejawnej oraz rozdano identyfikatory dla kierownictwa ćwiczenia.

Tekst: ppłk Jacek Kahla
Zdjęcia: Ryszard Godlewski