BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 22 lipiec 2018 r.
06.10.2017
Od 02 października br. żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej 4 Regionalnej Bazy Logistycznej i jednostek bezpośrednio podległych uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym na mapach pk. SZAFIR-17.

Ćwiczenie, którym kierował osobiście  Komendant 4RBLog płk Rafał SMUSZKIEWICZ dobiegło końca, założony cel szkoleniowy został osiągnięty. Przedsięwzięcie wymagało współdziałania komórek organizacyjnych Bazy, WOG oraz Składów
i Warsztatów Technicznych. 

Sprawdzono umiejętności ćwiczących w zakresie planowania wsparcia i zabezpieczenia logistycznego oraz odtwarzania zdolności bojowej, podejmowania nieplanowanych działań związanych ze wsparciem logistycznym przemieszczających się kolumn uchodźców jak również analizy i kalkulacji zaopatrywania w środki zaopatrzenia.

Ćwiczenie podsumował i zakończył Szef Sztabu Kierownictwa Ćwiczenia - ppłk Sebastian Wolszczak, dziękując za wykonaną pracę wszystkim jego uczestnikom.

Ostatnim punktem było wręczenie okolicznościowych podziękowań za aktywny udział w ćwiczeniu wyróżniającym się  żołnierzom i pracownikom Resortu Obrony Narodowej.Tekst: mjr Janusz Kaźmierski
Zdjęcia: Ryszard Godlewski