BIP Strona Główna
Aktualności
Wtorek, 23 październik 2018 r.
18.01.2018
W dniach 17-18.01.2018r. w garnizonie Wędrzyn, przeprowadzona została roczna odprawa rozliczeniowo – zadaniowa z kierowniczą kadrą 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz podległymi jednostkami wojskowymi.

Komendant 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego był gospodarzem rocznej odprawy rozliczeniowo - zadaniowej Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej za rok 2017 w dniach 17-18.01.2018r., którą zrealizowano w siedzibie Klubu
17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Wędrzynie.

Tematem wiodącym przedsięwzięcia w pierwszym dniu była ocena jakości realizowanych zadań w minionym roku oraz dyscyplina wykonawcza połączona z profilaktyką nt. zjawisk mobbingu i molestowania w SZ RP, jak również sprecyzowanie zasadniczych kierunków i głównych przedsięwzięć do realizacji w tym zakresie. Ponadto, podsumowano obszary odpowiedzialności szefów wydziałów z przeprowadzeniem dyskusji nt. udoskonalenia systemu zabezpieczenia logistycznego w rejonie odpowiedzialności Bazy wobec zgłaszanych przez Komendantów WOG oraz Kierowników Składów i Warsztatów problemów. Podsumowując dzień, Komendant wysłuchał meldunków Komendantów WOG
i postawił zadania dla JBP w roku 2018.
Dzień drugi poświęcony był rozliczeniu Kierowników Składów i Warsztatów oraz szefów bezpośrednio podległych Komendantowi 4RBLog. Na zakończenie, Komendant 4RBLog płk Rafał Smuszkiewicz pozytywnie ocenił miniony rok określając wyzwania roku 2018 stojące przed Bazą w swoim wystąpieniu końcowym. Szczególną uwagę poświęcono również sformowanemu Wydziałowi Wsparcia Logistycznego z siedzibą w Świętoszowie oraz Wydziałowi Infrastruktury Komendy 4RBLog.
Kończąc dwudniową odprawę Komendant 4RBLog podsumował współzawodnictwo sportowe w roku 2017 i wręczył za zajęcie czołowych miejsc okolicznościowe puchary oraz dyplomy uznania.

Tekst: mjr Janusz Kaźmierski
Zdjęcia: 45 WOG