BIP Strona Główna
Aktualności
Wtorek, 23 październik 2018 r.
26.01.2018
26 stycznia 2018 r. Komendant 4RBLog wyróżnił żołnierzy i pracowników RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendant 4 RBLog Wrocław Pan płk Rafał SMUSZKIEWICZ wyróżnił:
1. na wniosek Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szefa Logistyki za profesjonalne i duże zaangażowanie w realizację zadań służby żywnościowej wynikających z „Planu Zakupów środków materiałowych” i Planu Modernizacji Technicznej:

- nagrodą uznaniową:

1) mjr Krzysztof WŁOSIŃSKI
2) st. chor. szt. Robert KLIN
3) Irena WERBIK-HABEL

2. na wniosek Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ – Szefa Logistyki za wzorową realizację zadań związanych z przyjęciem dodatkowych dostaw paliw:   
   
- pochwałą:

1) mjr Jacek GAJDA
2) por. Paweł WIEJOTA

3. na wniosek Szefa Szefostwa Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR Inspektoratu Wsparcia SZ, za profesjonalne i duże zaangażowanie w prowadzeniu gospodarki materiałowej sprzętem inżynieryjnym i OPBMR:

- nagrodą uznaniową:

1) mjr Tomasz TKACZYK

4. na wniosek Głównego Księgowego – Szefa Finansów 4RBLog, za szczególne zaangażowanie, zwiększony wysiłek, profesjonalizm i terminowe wykonanie zadań związanych z zamknięciem roku budżetowego 2017:

- nagrodą uznaniową:

1) mjr Tomasz TKACZYK
2) mjr Aleksandra SIERADZKA
3) mjr Jacek HEJDUKOWSKI        
4) mjr Krzysztof WŁOSIŃSKI        
5) mjr Jacek GAJDA
            
5. na wniosek Kierownika Zespołu Zabezpieczenia 4RBLog, za duże zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz czynny udział podczas przyjmowania sprzętu służby czołg-sam Składu Skwierzyna do magazynu Zespołu Zabezpieczenia:

- pochwałą:

1) Janusz STĘPIEŃ

Dodatkowo,
Dowódca 5 Pułku Chemicznego w Tarnowskich Górach - płk Bogdan KULA -uhonorował za udzielone wsparcie w zabezpieczenie Pułku do pełnienia dyżuru w ramach Zestawu 2017 Sił Odpowiedzi NATO (SON), dyplomem uznania:

1) mjr Krzysztof WŁOSIŃSKI
2) st. chor. szt. Robert KLINTekst: mjr Tomasz TKACZYK
Zdjęcia: Ryszard GODLEWSKI