BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
08.03.2018
W dniach 07 – 08.03.2018 r. 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu była współorganizatorem rocznej odprawy rozliczeniowo – zadaniowej Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ połączonej ze szkoleniem Dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych.

Zgodnie z Planem Zasadniczych Przedsięwzięć Inspektoratu Wsparcia SZ na I kwartał w dniach 07 – 08 marca br. w obiektach 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się roczna odprawa Szefa IWspSZ połączona ze szkoleniem Dowódców jednostek wojskowych bezpośrednio podległych.
Odprawa obejmowała część rozliczeniowo-zadaniową, podczas której dowódcy jednostek bezpośrednio podległych Szefowi IWsp SZ złożyli meldunki z realizacji zadań za 2017 rok oraz przedstawili priorytetowe przedsięwzięcia do realizacji w 2018 roku. Przeprowadzono analizę dyscypliny w jednostkach Inspektoratu oraz sformułowano wnioski i kierunki działań profilaktycznych. Szef IWsp SZ ocenił, że jednostki wykonały na dobrym i profesjonalnym poziomie postawione przed nimi zadania, a wysoką ocenę przyznał za osiągniętą skuteczność w realizacji planu finansowego, w tym Centralnych Planów Rzeczowych, którego poziom realizacji osiągnął 99,96%.

Podczas części szkoleniowej kierownicza kadra Inspektoratu oraz dowódcy jednostek uczestniczyli w zajęciach pokazowych zorganizowanych przez 4 Regionalną Bazę Logistyczną: „Organizacja i prowadzenie szkolenia uzupełniającego kadry”, „Pokaz wybranego sprzętu służby żywnościowej Sił Zbrojnych RP”, „Pokaz możliwości warsztatów remontowych 4RBLog”. W 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia zapoznali się z bazą szkoleniową m.in. strzelnicą karabinową SK200”, system szkolno-treningowym „Śnieżnik” oraz strzelnicą pistoletową.

Odprawa roczna Szefa IWsp SZ była także okazją do wręczenia wyróżnienia Podoficera Roku i Szeregowego Roku. Wyróżnienia otrzymali
Podoficera Roku 2017 Inspektoratu Wsparcia SZ  st. chor. sztab. Jacka SZPAKA
z 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu,
Szeregowego Roku 2017 Inspektoratu Wsparcia SZ  st. szer. Daniela LESZCZYŃSKIEGO z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej z Celestynowa. Tekst: mjr Tomasz TKACZYK
Zdjęcia: Ryszard GODLEWSKI