BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
22.03.2018
07.03.2018r. Wrocław. Wojskowa Komenda Transportu Wrocław zorganizowała i przeprowadziła coroczne szkolenie dla przedstawicieli jednostek wojskowych zajmujących się problematyką transportu i ruchu wojsk.

Szkolenie z przedstawicielami jednostek wojskowych z rejonu odpowiedzialności Wojskowej Komendy Transportu  rozpoczął Komendant mjr Zbigniew Pawlik, który przywitał wszystkich uczestników i zapoznał z głównym celem szkolenia jakim było – doskonalenie i utrwalanie umiejętności organizacji i realizacji przemieszczenia transportem kolejowym, drogowym i lotniczym.
Tematem głównym szkolenia była: „Organizacja i realizacja przemieszczenia wojsk różnymi rodzajami transportu”. Zagadnienia, które były prezentowane przez Szefów sekcji, oficerów i specjalistów Komendy oraz zaproszonych przedstawicieli ŻW i KOL, obejmowały:
1. Opracowywanie projektów i wydawanie „Zezwoleń na przejazdy drogowe” kolumn, pojazdów nienormatywnych oraz przewożących materiały niebezpieczne.
2. Zadania kompanii regulacji ruchu w zakresie pilotowania pojazdów SZ RP.
3. Monitorowanie przemieszczenia wojsk za pomocą systemu SI KONWÓJ.
4. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych oraz zasad przejazdów pojazdów nienormatywnych (przedstawiciel ŻW).
5. Przygotowanie personelu oraz SpW do przemieszczenia transportem lotniczym w ramach rotacji PKW oraz organizowanych Mostów Powietrznych (przedstawiciel KOL).
6. Ograniczenia na sieci transportowej w rejonie odpowiedzialności WKTr Wrocław.
W szkoleniu wzięło udział 57 przedstawicieli 30-tu różnych jednostek wojskowych
a zakładany cel został osiągnięty i będzie owocował w dalszym działaniu. Ponadto przedstawiciele jednostek nawiązali kontakty robocze z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary zadaniowe w Wojskowej Komendzie Transportu. Szkolenie zakończono zrobieniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.Tekst: Dariusz Michniewicz – WKTr Wrocław
Zdjęcia: Foto: Dariusz Michniewicz