BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
27.03.2018
20.03.2018r. Wrocław. Wojskowa Komenda Transportu Wrocław przeprowadziła coroczne praktyczne szkolenie dla słuchaczy kursu transportu i ruchu wojsk organizowanego przez Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Szkolenie ze słuchaczami miesięcznego kursu AWLąd  rozpoczął wz. Komendanta kpt. Daniel Ozarków, który przywitał wszystkich uczestników i zapoznał z głównym celem szkolenia jakim było  zapoznanie z rolą, strukturą i zadanymi realizowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne (sekcje) Wojskowej Komendy Transportu we Wrocławiu. Powyższe szkolenie jak corocznie realizowane było wspólnie z Wydziałem TiRWiHNS 4RBLog. Szef wydziału ppłk Jacek Andrzejewski przedstawił zadania stojące przed wydziałem a w szczególności zadania związane z wykonywaniem funkcji państwa gospodarza (HNS). Słuchacze mogli zapoznać się z praktycznym procesem wydawania „Zezwoleń na przejazdy drogowe” oraz zapoznać się z pracą dyspozytora WKTr w zakresie monitorowania przejazdów pojazdów SZ RP z wykorzystaniem systemu SI KONWÓJ.
W szkoleniu wzięło udział 20 słuchaczy z różnych WKTr, krr oraz jednostek wojskowych zajmujących się transportem wojskowym.  Zakładany cel został osiągnięty i będzie owocował w dalszym działaniu młodej kadry „wojskowych transportowców”. Ponadto słuchacze kursu z WKTr nawiązali kontakty robocze z osobami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za poszczególne obszary zadaniowe w Wojskowej Komendzie Transportu. Szkolenie zakończono zrobieniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.Tekst: Dariusz Michniewicz – WKTr Wrocław
Zdjęcia: Dariusz Michniewicz