BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
22.03.2018
W dniach 21-22.03.2018r. w garnizonie Sulechów, przeprowadzona została kwartalna odprawa rozliczeniowo – zadaniowa z kierowniczą kadrą 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz podległymi jednostkami wojskowymi.

Komendant 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Krosna Odrzańskiego był gospodarzem odprawy rozliczeniowo - zadaniowej Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej za I kwartał 2018 roku w dniach 21-22.03.2018r., którą zrealizowano
w kompleksie wojskowym 5 pułku artylerii w Sulechowie.

Tematem wiodącym była ocena jakości realizowanych zadań w I kwartale oraz dyscyplina wykonawcza połączona z aktualnym stanem gotowości do realizacji statutowych zadań zaopatrywania jednostek w rejonie odpowiedzialności przez jednostki i pododdziały Bazy. Ponadto, omówiono obszary odpowiedzialności Komendantów WOG, Dowódcy krr, Kierowników Składów i Warsztatów Technicznych oraz Szefów Wydziałów w obszarach zabezpieczenia i realizacji zadań infrastruktury. Podsumowując pierwszy dzień dokonano rozliczenia zadań w pionach funkcjonalnych Bazy, Komendant wysłuchał meldunków Komendantów WOG i postawił zadania do realizacji w II kwartale br.
Dzień drugi poświęcony został przedsięwzięciom szkoleniowym w oparciu o m.in. pokazy sprzętu i możliwości bojowych zorganizowane przez 5pa. Wnioski
z funkcjonowania stanu zabezpieczenia ppoż. w Bazie i JBP przedstawił przedstawiciel Delegatury WOP we Wrocławiu p. mjr Robert MARKOS. Na zakończenie, Komendant 4RBLog płk Rafał SMUSZKIEWICZ pozytywnie ocenił mijające trzy miesiące określając priorytety II kwartału dla Bazy. Szczególną uwagę poświęcił wzorowej realizacji zadań przez 45WOG Wędrzyn, a jego Komendantowi p. ppłk. Waldemarowi KLISZCZAKOWI wręczył specjalne Podziękowanie od Dowódcy
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Lublinie za wzorowe zabezpieczenie szkolenia poligonowego na OSPWL Wędrzyn.Tekst: mjr Janusz Kaźmierski
Zdjęcia: 45 WOG, 5 pa