BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
30.03.2018
W dniach 26-28 marca 2018 r. w Komendzie 4RBLog przeprowadzono trening sztabowy pk. BYSTRZYCA- 18

W dniach 26-28.03.2018 r. w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przeprowadzono trening sztabowy pk. BYSTRZYCA – 18. Trening rozpoczęto uroczystą zbiórką, którą przeprowadził kierownik ćwiczenia Zastępca Komendanta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej płk Jan BEREZA.
Podczas treningu doskonalono umiejętności ćwiczących w zakresie planowania wsparcia
i zabezpieczenia logistycznego oraz odtwarzania zdolności bojowej, podejmowania nieplanowanych działań związanych ze wsparciem logistycznym, jak również analizy i kalkulacje zaopatrywania w środki materiałowe. Ćwiczenie zakończono wypracowaniem wniosków do dalszej działalności szkoleniowej.Tekst: mjr Tomasz Tkaczyk
Zdjęcia: Ryszard Godlewski