BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
25.04.2018
W dniach 18-19.04.2018r. w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej przeprowadzono egzaminy na I i II klasę specjalisty wojskowego.

W pierwszym dniu komisja pod przewodnictwem mjr. Bogdana Kobylańskiego w Składzie Duninów dokonała sprawdzenia wiedzy i umiejętności w odniesieniu do 10 podoficerów z 4RBLog i 10BLog. Żołnierze zdający egzaminy na I klasę zostali poddani sprawdzianom  teoretycznym i praktycznym z różnych dziedzin z zakresu swojej działalności potwierdzając poziom posiadanej wiedzy.
W drugim dniu egzaminów komisja pod przewodnictwem mjr. Janusza Kaźmierskiego w 2 kompani regulacji ruchu w Oleśnicy  przeprowadziła egzamin na II klasę dla 4 podoficerów w specjalności wojskowej: regulacja ruchu. Podoficerowie zdawali egzaminy z wiedzy teoretycznej a następnie oceniano ich umiejętności praktyczne związane z organizacją wojskowej służby ruchu oraz stawianiem zadań do pilotażu pojazdów na wyznaczonym odcinku drogi.
Wszyscy podoficerowie zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia i przygotowania do realizacji zadań w zakresie zabezpieczenia logistycznego i regulacji ruchu uzyskując oceny bardzo dobre i dobre.


tekst: st. chor. szt. Roman STASZEK