BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
27.04.2018
24-25.04.2018 w Komendzie Bazy 4RBazyLog odbyło się szkolenie uzupełniające dla Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratorów Systemów Teleinformatycznych w 4RBLog.

W dniach 24-25.04.2018r. na terenie Komendy Bazy 4 Regionalnej Bazy Logistycznej przeprowadzono szkolenie uzupełniające dla osób pełniących funkcję Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administratorów Systemów Teleinformatycznych
w 4RBLog i Jednostkach Bezpośrednio Podległych Komendantowi 4RBLog obejmujące m.in. bloki szkoleniowe poświęcone tematyce działalności i funkcjonowaniu  Administratorów Systemów Teleinformatycznych, Inspektorów Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz blok szkoleniowy w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w niejawnych systemach teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych w tym zakresie.
Szkolenie rozpoczęli Pełnomocnik Komendanta 4 RBLog ds. ochrony informacji niejawnych oraz Szef Sekcji Wsparcia Dowodzenia i Łączności 4 RBLog przedstawiając główne cele szkolenia zwracając szczególną uwagę na realizację celu nadrzędnego jakim jest zbudowanie spójnego systemu zapewniającego właściwy poziom zabezpieczenia przetwarzania informacji niejawnych, w którym bardzo ważnym obszarem jest obszar bezpieczeństwa teleinformatycznego.Tekst: Marta MIKOŁASZEWSKA