BIP Strona Główna
Aktualności
Czwartek, 22 sierpień 2019 r.
09.05.2018
24-27.04.2018r. Wrocław. Roczna odprawa szkoleniowa kadry służby żywnościowej Sił Zbrojnych RP

W dniach 24-27 kwietnia 2018 r. 4 Regionalna Baza Logistyczna była gospodarzem „Rocznej odprawy szkoleniowej kadry służby żywnościowej Sił Zbrojnych RP”. Z tej okazji przybyło do Klubu 4 RBLog ponad 100 zaproszonych gości z całej Polski. Nad sprawnym przebiegiem odprawy i towarzyszącego jej szkolenia czuwał Szef Szefostwa Służby Żywnościowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, płk Robert DMUCHOWSKI.
Głównymi celami odprawy były:
Zapoznanie uczestników z wymogami dotyczącymi organizacji żywienia wojsk własnych i wojsk sojuszniczych stacjonujących w Polsce.
Ocena realizacji zadań zaopatrzeniowych oraz organizacji żywienia.
Omówienie niedociągnięć w działalności służbowej oraz postawienie zadań.
Zapoznanie z głównymi zadaniami służby żywnościowej w 2018 roku i w latach następnych.
Pokaz nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie sprzętu służby żywnościowej.

Licznym prezentacjom i wystąpieniom przewidzianym na trzy zasadnicze dni tego przedsięwzięcia towarzyszyły również pokazy – jak na przykład pokaz nowoczesnych metod sporządzania posiłków z wykorzystaniem produktów przygotowanych techniką „sous-vide” czy pokaz praktycznego funkcjonowania batalionowego punktu żywnościowego.

Jak jednak mówi przysłowie – „nie samym chlebem człowiek żyje”, odprawa była także szansą na lepsze poznanie się reprezentantów służb żywnościowych pochodzących
z różnych dowództw, instytucji, jednostek, oddziałów gospodarczych, baz, ośrodków,
a nawet uczelni wojskowych. Okazji ku takiej integracji dostarczyło wspólne zwiedzanie Panoramy Racławickiej, jak również wizyta w bardzo oryginalnym i nowoczesnym Afrykarium Wrocławskiego Zoo.

Miłym akcentem, i w pełni zasłużoną nagrodą, było wręczenie przez płk.  Roberta DMUCHOWSKIEGO listów gratulacyjnych Szefowi i wyróżniającym się pracownikom Sekcji Żywnościowej 4 RBLog: mjr Krzysztofowi WŁOSIŃSKIEMU, p. Janinie MIRŻ i p. Irenie WERBIK-HABEL.Tekst: mjr Krzysztof WŁOSIŃSKI
Zdjęcia: Ryszard GODLEWSKI