BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 25 sierpień 2019 r.
30.05.2018
W dniach 21-25.05.2018r. na terenie Składu Nowogród Bobrzański zorganizowano i przeprowadzono pięciodniowe szkolenie kadry rezerwy z trzech kompanii zabezpieczenia czasu „W” podległych Komendantowi 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej powołał i wcielił do ćwiczenia dowódców kompanii, dowódców plutonów oraz dowódców drużyn. Szkolenie przeprowadzono w oparciu o infrastrukturę Składu Nowogród Bobrzański oraz strzelnicę garnizonową w Krośnie Odrzańskim. Uroczyście szkolenie rozpoczął
w imieniu Komendanta 4RBLog Szef Sztabu ppłk Sebastian Wolszczak w dniu 21.05.2018r.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania składów Nowogród Bobrzański, Potok oraz Duninów pod względem organizacji i zabezpieczenia wcielenia
i wyposażenia kadry wykorzystując do tego rozwinięte zawczasu elementy bazy mobilizacyjnej. Motywem przewodnim szkolenia było przypomnienie nawyków
i umiejętności podczas posługiwania się etatowym SpW oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia jak również przygotowanie powołanej kadry do prowadzenia szkolenia szeregowych rezerwy w roku przyszłym i latach kolejnych. Zasadniczym elementem szkolenia bojowego było odbycie strzelań przygotowawczych i szkolnych z etatowej broni na strzelnicy garnizonowej oraz praktyczne szkolenie na terenie składu z przygotowania i wydawania środków materiałowych na transporty z uwzględnieniem materiałów niebezpiecznych oraz ich zasad ochrony i obrony. Ostatnim elementem szkolenia było przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć w roli kierownika zajęć oraz instruktora na punktach nauczania opierając się o obowiązujące przepisy i instrukcję szkoleniowo-metodyczną.
 W dniu 25.05.2018r. szkolenie podsumował i zakończył Zastępca Komendanta 4RBLog płk Jan Bereza, który w swoim wystąpieniu podziękował żołnierzom za dyscyplinę szkoleniową i zaangażowanie podczas zajęć. Za wzorową postawę oraz osiągnięcie wysokich wyników w szkoleniu Komendant 4RBLog uhonorował Dyplomem uznania Dowódcę kompanii zabezpieczenia kpt. rez. Dariusza Stokłosę, Dowódcę plutonu chor. rez. Marka Olszańskiego oraz Dowódcę drużyny kpr. rez. Filipa Jarzynkę.Tekst: mjr Janusz Kaźmierski
Zdjęcia: Ryszard Godlewski