BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
06.06.2018
21-23 maj 2018r. Szkolenie Służby inżynieryjno – saperskiej i obrony przed bronią masowego rażenia w m. Świętoszów

Zgodnie z "Planem zasadniczych przedsięwzięć 4 Regionalnej Bazy Logistycznej Wrocław na II kwartał 2018 r." w dniach 21-23.05.2018 r. Szef Sekcji Inżynieryjno – Saperskiej i OPBMR 4 RBLog mjr Tomasz TKACZYK przeprowadził szkolenie kadry odpowiedzialnej za eksploatację oraz prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętem inżynieryjnym i OPBMR. Szkolenie realizowane było na bazie Klubu Garnizonowego 10 BKPanc. oraz 43 WOG Świętoszów.
W szkoleniu uczestniczyli szefowie służb WOG/OG, Kierownicy branżowych składów, przedstawiciele ogniw obsługowo - naprawczych, jak również kadra odpowiedzialna za realizację zadań zabezpieczenia technicznego sprzętu inżynieryjnego i OPBMR z pionów S-4, wszystkich jednostek wojskowych w rejonie odpowiedzialności 4 RBLog.
Zasadniczym celem szkolenia było podsumowanie dotychczas zrealizowanych zadań, wyznaczenie kierunków oraz określenie priorytetów do dalszej działalności służbowej w 2018 r., jak również przedstawienie wniosków i uwag w zakresie realizacji zadań zabezpieczenia technicznego pomiędzy komórkami S-4 jednostek wojskowych a właściwym WOG. Wyniki szkoleniowe pozwoliły na sformułowanie szeregu zagadnień i wniosków, które wdrożono do dalszej działalności służbowej:
Na zakończenie szkolenia Szef Sekcji mjr Tomasz TKACZYK w imieniu Komendanta 4 RBLog podziękował za zaangażowanie i udział w szkoleniu. Jednocześnie z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz za realizację zadań związanych z logistycznym zabezpieczeniem szkolenia podziękował Dowódcy 10 BKPanc. Świętoszów  i wyraził uznanie dla nw . kadry zawodowej:

- kpt. Tomasz BURDYKA – 10 BKPanc Świętoszów
- st. chor. sztab. Kazimierz MRZEWA– 43 WOG Świętoszów

 
Ponadto Szef Sekcji złożył osobiste podziękowania za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i profesjonalizm w realizacji  przedsięwzięć procedowanych przez Sekcję nw. pracownikom resortu obrony narodowej:
 

- p. Roman LASKOWSKI

- p. Grzegorz GRUDZIŃSKI
 
Szkolenie zakończono określeniem priorytetów i postawieniem zadań do prowadzenia dalszej działalności służbowej w 2018 r.
 Tekst: mjr Tomasz TKACZYK
Zdjęcia: 43 WOG Świętoszów