BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
06.06.2018
W dniach 04-05.06.2018r. w garnizonie Świętoszów, przeprowadzona została odprawa rozliczeniowo – zadaniowa za II kwartał br. z kierowniczą kadrą 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz podległymi jednostkami wojskowymi.

Komendant 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego był gospodarzem odprawy rozliczeniowo - zadaniowej Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej za II kwartał 2018 roku w dniach 04-05.06.2018r., którą zrealizowano w oparciu o Klub garnizonowy oraz 10BKPanc w Świętoszowie.

Tematem wiodącym była ocena jakości realizowanych zadań w II kwartale oraz dyscyplina wykonawcza połączona z podsumowaniem i omówieniem wniosków z kontroli NIK oraz DK MON w obszarze realizacji statutowych zadań gromadzenia, przechowywania oraz zaopatrywania jednostek w rejonie odpowiedzialności przez jednostki i pododdziały Bazy. Ponadto, omówiono obszary odpowiedzialności Komendantów, Dowódcy krr, Kierowników w obszarach zabezpieczenia i realizacji zadań infrastruktury oraz ochrony kompleksów. Podsumowując pierwszy dzień dokonano rozliczenia zadań w pionach funkcjonalnych Bazy, Komendant wysłuchał meldunków Komendantów WOG i postawił zadania do realizacji w III kwartale br.
Dzień drugi poświęcony został przedsięwzięciom szkoleniowym w oparciu o m.in. pokazy sprzętu i możliwości bojowych zorganizowane przez Dowódcę 10BKPanc. Komendant 4RBLog płk Rafał SMUSZKIEWICZ pozytywnie ocenił półrocze określając priorytety III kwartału ze wskazaniem zagrożeń jakie niesie okres letni dla 4RBLog i podległych JW.

 
 

Tekst: mjr Janusz Kaźmierski
Zdjęcia: 43 WOG