BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
28.06.2018
23.05. – 23.06. 2018r. Wrocław, Świecko, Jędrzychowice, Kudowa Słone, Żagań. Wojskowa Komenda Transportu Wrocław zabezpieczyła przemieszczenia kolumn samochodowych wojsk sojuszniczych w ramach międzynarodowego ćwiczenia pk. SABER STRIKE-18.

Do realizacji tak poważnego zadania transportowego WKTr Wrocław rozpoczęła przygotowania od początku kwietnia. W tym okresie dokonano rekonesansu planowanych przejść granicznych: ŚWIECKO, OLSZYNA, JĘDRZYCHOWICE i KUDOWA SŁONE. Dokonano uzgodnień ze Strażą Graniczną, ŻW, Policją oraz administratorami obiektów na przejściach granicznych celem rozwinięcia Grup Kontroli Ruchu (GKR), których zadaniem było przyjęcie i regulacja ruchu kolumn oraz zbieranie danych o przemieszczających się wojskach. Dokonano analizy możliwości wydzielenia zespołów zadaniowych na poszczególnych kierunkach działania oraz opracowano koncepcję zabezpieczenia przemieszczeń. Przeprowadzone w tym okresie odprawy koordynacyjne pozwoliły na wypracowanie szczegółowych procedur działania, które podparte były doświadczeniami zdobytymi wcześniej w trakcie ćwiczenia pk. ANAKONDA-16. Wszystkie przedsięwzięcia przygotowawcze były osobiście nadzorowane przez Komendanta WKTr mjr Zbigniewa Pawlika, który swoim fachowym spojrzeniem i doświadczeniem dopinał wszystko na „ostatni guzik”.
Pierwsze kolumny pojawiły się w dniu 23.05.2018r na przejściu granicznym w JĘDRZYCHOWICACH gdzie została rozwinięta Grupa Kontroli Ruchu do której dołączył oficer łącznikowy SZ USA. Później rozwinięto stanowisko przyjęcia i kierowania przez stronę amerykańską.
W ramach rozwiniętych GKR regulację ruchu w rejonach przyjęcia realizowali żołnierze
2 kompanii regulacji ruchu zapewniając właściwe oznakowanie dojazdu do miejsc postoju oraz bezkolizyjny ruch pomiędzy pojazdami cywilnymi.
Współpraca obu grup polskiej i amerykańskiej pozwoliła na sprawne pozyskanie informacji o planowanych i nieplanowanych kolumnach oraz rozwiązywanie na bieżąco problemów niezgodności występujących w dokumentach przewozowych. Ponadto w okresie przygotowawczym w dniach 28 i 29.05. na przejściu granicznym KUDOWA SŁONE
w przydzielonych pomieszczeniach zorganizowane zostało wspólne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy i pokaz sprzętu wojskowego.
W dniu 27.05. Dowódca 709th Military Police Battalion col. John Copeland dokonał wizytacji na przejściu granicznym JĘDRZYCHOWICE wręczając żołnierzom amerykańskim
i polskim pamiątkowe coiny okolicznościowe. Ponadto wizytę w GKR Jędrzychowice złożyli:
Major General Steven Shapiro – Commander of 21 TSC
Lt.Colonel Jood Young – Provost Marshal 18th Military Police Brigade
Provost Marshal 709th Military Police Battalion
Colonel Scgalbetter – Provost Marshal Swiss Military Police.
Równolegle WKTr Wrocław na punkcie ładunkowym w Pstrążu realizowała zabezpieczenie 32-óch transportów kolejowych III rotacji ABCT oraz zabezpieczenie 11-tu transportów lotniczych na lotnisku Wrocław Strachowice.
Pracy było dużo.  Ogółem zabezpieczono przejazd 192 kolumn samochodowych liczących łącznie 8334 żołnierzy i 3740 pojazdów.  Postawione zadanie zostało zrealizowane na bardzo wysokim poziomie z zachowaniem płynności ruchu a w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Wszystkie GKR pracowały całodobowo z dużym zaangażowaniem i poświęceniem zdobywając kolejne niezbędne doświadczenia do zabezpieczenia kolejnych masowych przemieszczeń.Tekst: Dariusz Michniewicz – WKTr Wrocław
Foto: Dariusz Michniewicz