BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
15.10.2018
W dniu 11.10.2018r. 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie otrzymał nadany postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sztandar wojskowy.

Sztandar, w trakcie uroczystego apelu zorganizowanego w miejscowości Sulęcin,
Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu płk Rafał Smuszkiewicz w imieniu Prezydenta RP wręczył Komendantowi 45 WOG ppłk Waldemarowi Kliszczakowi.

Uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości: dowódców, kierowników jednostek
i instytucji zaopatrywanych przez 45 WOG, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych a przede wszystkim żołnierzy i pracowników RON Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Fundatorem sztandaru była inicjatywa społeczności Ziemi Sulęcińskiej jako wyraz uhonorowania żołnierskiego trudu oraz podkreślenia więzi łączących żołnierzy

i pracowników resortu obrony narodowej 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z lokalną społecznością.

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Zdjęcia: 45 WOG