BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
26.10.2018
W ramach przygotowania Składów do wydawania środków zaopatrzenia przeprowadzono w miesiącach wrzesień – październik szkolenia praktyczne w zakresie organizacji i przygotowania elementów systemu.

Szkoleniem objęto wszystkie podległe Składy  4. Regionalnej Bazy Logistycznej w zakresie doskonalenia i zgrania umiejętności praktycznych poszczególnych obsad punktów systemu wydawania środków zaopatrzenia na środki transportowe.
Organizatorem szkolenia był Wydział Materiałowy, którego celem było przygotowanie Kierowników Składów w zakresie wydania zasobów jak również sprawdzenia podległych Komendantowi 4RBLog Wojskowych Oddziałów Gospodarczych gotowości do podjęcia tych środków zaopatrzenia.
Tym samym zakończono drugi etap szkolenia i dokonano pozytywnej oceny gotowości systemu
wydawania w poszczególnych rodzajach klas zaopatrzenia.

 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Zdjęcia: ppłk Bogdan Kobylański