BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
31.10.2018
W dniu 30.10.2018r. w Komendzie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Ceremonia złożenia przysięgi wojskowej rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości mjr Rafała Ostrowskiego meldunku Komendantowi 4 Regionalnej Bazy Logistycznej
płk Rafałowi Smuszkiewiczowi o gotowości kierowniczej kadry do uroczystości złożenia przysięgi.
Akt przysięgi wojskowej na sztandar złożył kpr. Mużyłowski Rafał  były funkcjonariusz Służby Więziennej.
Tym samym wypowiedziane słowa Roty: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam ….” dopełniły symbolu włączenia kpr. Mużyłowskiego w szeregi Wojska Polskiego i rozpoczęcia służby
w strukturach Składu Nowogród Bobrzański 4. Regionalnej Bazy Logistycznej.
Komendant płk Rafał Smuszkiewicz w swoim przemówieniu stwierdził, że złożenie przysięgi wiąże się z rozpoczęciem służby wojskowej jako żołnierza bez względu na stopień wyszkolenia, przyjęciem trudnych i odpowiedzialnych obowiązków ale również jest aktem ślubowania, wyrazem patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.
Gratulując, życzył płk Smuszkiewicz szczęścia żołnierskiego i awansów w rozpoczętej służbie wojskowej.

 
 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Zdjęcia: Dariusz Biłyk