BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
23.10.2018
W dniach 18-19 października 2018 r. w Komendzie 4RBLog przeprowadzono ćwiczenie epizodyczne do SOLINA- 18

Szkolenie rozpoczęto zbiórką, którą przeprowadził kierownik ćwiczenia - Zastępca Komendanta
4. Regionalnej Bazy Logistycznej płk Jan Bereza, w ramach przygotowania obsad Punktu Kierowania 4RBLog do ćwiczenia dowódczo sztabowego na mapach pk. SOLINA-18
Podczas treningu doskonalono umiejętności ćwiczących w zakresie planowania wsparcia
i zabezpieczenia logistycznego oraz odtwarzania zdolności bojowej, podejmowania nieplanowanych działań związanych ze wsparciem logistycznym, jak również analizy i kalkulacje zaopatrywania w środki materiałowe.
Ćwiczenie zakończono wypracowaniem wniosków do dalszej działalności szkoleniowej odpowiedniego przygotowania do SOLINY-18.

 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Zdjęcia: Dariusz Biłyk