BIP Strona Główna
Aktualności
Wtorek, 19 listopad 2019 r.
09.11.2018
Święto Niepodległości w panteonie świąt państwowych to jedno z najważniejszych i najradośniejszych świąt narodowych obchodzonych w Naszej Ojczyźnie.

W tym roku, ze  względu  na 100-tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, miało ono szczególny wymiar i charakter.
Wśród kadry i pracowników 4 Regionalnej Bazy Logistycznej powstała myśl, aby uczcić ten fakt w sposób szczególny, trwały, aby oddać cześć i honor  tym pokoleniom, co o wolną Ojczyznę walczyli oddając dla niej to, co mieli najcenniejszego - własne życie. We wrześniu powstał Honorowy Komitet ufundowania tablicy upamiętniającej tą wyjątkową Rocznicę. Idea Tablicy Pamiątkowej spotkała się z szerokim poparciem żołnierzy i pracowników Składów, Warsztatów, Wojskowych Komend Transportu oraz Komendy Bazy.
W dniu 9 listopada o godzinie 11.00, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, odbyła się uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników RON 4 RBLog z udziałem asysty honorowej, którą stanowiła 2 kompania regulacji ruchu oraz  Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uroczysta zbiórka rozpoczęła się  wystawieniem Posterunku Honorowego przy Tablicy Pamiątkowej poświęconej twórcom Niepodległej Rzeczpospolitej oraz od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości majora  Rafała Ostrowskiego Komendantowi Bazy Pułkownikowi Rafałowi Smuszkiewiczowi. Komendant w wystąpieniu okolicznościowym zwrócił uwagę na fakt ,że wielopokoleniowa  walka Polaków o wolną i suwerenną ojczyznę, po 123 latach niewoli, została zakończona powodzeniem. Mamy dziś Ojczyznę wolną i niepodległą. Mówiąc o uwarunkowaniach odzyskania niepodległości wskazał też Komendant 4RBLog rolę żołnierza polskiego w walce o odzyskanie niepodległości na wszystkich frontach I wojny światowej walczących po wszystkich stronach konfliktu zbrojnego.
Następnie Komendant Bazy, wraz z delegacją kadry i pracowników RON,  w skład której wchodzili: ppłk Bogdan Kobylański, st. chor. sztab. Przemysław Zakrzewski i Pani Iwona Belka dokonali odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej.
Aktu poświęcenia tablicy dokonał  ksiądz prałat płk Janusz Radzik.
Ważnym punktem uroczystości był Niepodległościowy Apel Pamięci odczytany w asyście Kompanii Honorowej przez ppłk Marka Mruczka zakończony salwą honorową.
Kolejnym punktem uroczystej zbiórki przed frontem odsłoniętej tablicy okolicznościowej  to  wyróżnienia żołnierzy i pracowników RON przyznane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Komendanta Bazy.
Mianowaniem na kolejny stopień wojskowy wyróżnionych zostało 25 żołnierzy, medalami resortowymi Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny wyróżniono 5 żołnierzy natomiast nagrodę pieniężną  przyznaną przez Ministra Obrony Narodowej  otrzymało pięciu pracowników RON, Komendant  Bazy nadał trzynastu żołnierzom tytuł honorowy  „Zasłużony Żołnierz RP III stopnia.”
Po zakończeniu uroczystej zbiórki żołnierze udali się do budynku nr 2, gdzie uroczyście dokonano otwarcia Sali Dziedzictwa 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

O godzinie 13.00 w sali widowiskowej Klubu odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości w wykonaniu zespołu „RADOŚĆ” i „Studia Piosenki” działającego w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Repertuar koncertu stanowiły utwory patriotyczne i współczesne melodie rozrywkowe. Koncert bardzo pozytywnie odebrany został przez uczestniczących w nim żołnierzy i pracowników RON.
 


Tekst: płk rez. Mirosław KARASEK – 4RBLog
Foto: ppłk rez. Dariusz MICHNIEWICZ- WKTr. Wrocław