BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
18.12.2018
W dniu 18.12.2018r. w Sali Dziedzictwa 4 RBLog odbyła się uroczystość wyznaczenia mjr Jarosław Kleczko na Kierownika Składu.

Tradycyjnie po przyjęciu meldunku przez Komendanta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej
płk Rafała Smuszkiewicza w pierwszej kolejności odczytany został rozkaz, w sprawie wyznaczenia mjr Jarosława Kleczko na stanowisko Kierownika Składu Duninów.

Następnie  dotychczasowy przełożony Szef Wydziału Materiałowego ppłk Dariusz Gawron przedstawił przebieg służby wojskowej od ukończenia Wojskowej Akademii Technicznej
do chwili obecnej, aktualnie zajmowanego stanowiska Szefa Sekcji środków bojowych.

W dalszej części Komendant złożył gratulacje mjr Kleczko przejścia na stanowisko kierownicze w strukturze 4RBlog i życzył bezpośredniemu już swojemu podwładnemu sukcesów
i szczęścia żołnierskiego.

Na koniec zebrani na tej uroczystości żołnierze i pracownicy po złożeniu życzeń stanęli do wspólnego zdjęcia.

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański

Foto: Dariusz Biłyk