BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
04.01.2019
Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego gen. broni Rajmunda T. Andrzejczaka, uczestniczył w spotkaniu upamiętniającym 100-tu letnią rocznicę ustanowienia SG WP.

25 października 1918 roku w Warszawie Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła Urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który 28 października objął
gen. por. Tadeusz Rozwadowski.
Ku pamięci tego aktu Rady Regencyjnej dzień ten obchodzony jest jako Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Obecnie funkcję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - jako organ pomocniczy Ministra Obrony Narodowej w kierowaniu działalnością sił zbrojnych
w czasie pokoju pełni gen. broni Rajmund T. Andrzejczak.
Podczas spotkania, 19 grudnia 2018 roku odbył się przedpremierowy pokaz filmu dokumentalnego przedstawiającego stuletnia historię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Szef Sztabu Generalnego, gen. broni Rajmund T. Andrzejczak, podziękował osobom i instytucjom zaangażowanym w realizację wielu przedsięwzięć upamiętniających to historyczne wydarzenie oraz wręczył okolicznościowe Listy Gratulacyjne.
Osobiste podziękowanie za wsparcie, udzieloną pomoc oraz przeprowadzenie uroczystości związanych z obchodami 100 rocznicy Ustanowienia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego otrzymał Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Rafał Smuszkiewicz.

 


Tekst: por. Daria KORCZYŃSKA