BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
27.02.2019
26.02.2019r. 4 Regionalną Bazę Logistyczną wizytował przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Zmiana reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Sił Zbrojnych RP i przejściem
w podporządkowanie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wraz podległymi instytucjami i jednostkami wojskowymi, była okazją delegowania oficera ze SG WP do 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, którego w imieniu Komendanta przywitał płk Jan Bereza.
Po zaprezentowaniu, w obecności kierowniczej kadry, struktury i zadań jakie realizuje
4 Regionalna Baza Logistyczna nastąpiło spotkanie z organami przedstawicielskimi żołnierzy korpusu oficerów i podoficerów zawodowych.
Dalsza część wizyty miała miejsce, w asyście Szefa Wydziału Technicznego oraz Szefa Wydziału Transportu Ruchu Wojsk i HNS, w miejscowości Oleśnica gdzie przedstawiono potencjał, wyszkolenie i możliwości podległej jednostki 2 kompanii regulacji ruchu oraz  własnego pododdziału  - Warsztatów Technicznych.

 
 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Foto: Ryszard Godlewski