BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
06.03.2019
W dniu 05.03.2019r. w Komendzie 4. Regionalnej Bazie Logistycznej dobyła się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej.

Ceremonia złożenia przysięgi wojskowej rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości mjr Rafała Ostrowskiego meldunku Komendantowi 4 Regionalnej Bazy Logistycznej
płk Rafałowi Smuszkiewiczowi o gotowości kierowniczej kadry do uroczystości złożenia przysięgi.
Akt przysięgi wojskowej na sztandar złożyli byli funkcjonariusze Policji:
•    st. sierż. Witold Witka;
•    sierż. Ewelina Rezner.
Tym samym wypowiedziane słowa Roty: „Ja żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam ….” dopełniły symbolu włączenia ich w szeregi żołnierzy Wojska Polskiego i rozpoczęcia służby w strukturach
4. Regionalnej Bazy Logistycznej.
Komendant płk Rafał Smuszkiewicz w swoim przemówieniu podkreślił, że złożenie przysięgi wiąże się z rozpoczęciem służby wojskowej jako żołnierza bez względu na stopień wyszkolenia, przyjęciem trudnych i odpowiedzialnych obowiązków ale również jest aktem ślubowania, wyrazem patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego.
Gratulując życzył szczęścia żołnierskiego i awansów w rozpoczętej służbie wojskowej.

 
 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Zdjęcia: Ryszard Godlewski