BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
13.05.2019
UROCZYSTA ZBIÓRKA

30 kwietnia 2019 roku w Sali widowiskowej Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem wojskowej asysty honorowej kadry i pracowników Resortu Obrony Narodowej w celu uczczenia Dnia Flagi i Święta  Narodowego Trzeciego Maja.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani wysłuchali krótkiego koncertu piosenek o tematyce patriotycznej w wykonaniu zespołu młodzieżowego „Celebro” działającego przy Klubie 4 RBlogTekst: por. Daria KORCZYŃSKA
Foto: Ryszard GODLEWSKI