BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
24.05.2019
W dniu 21 maja w Klubie 4 RBLog przeprowadzona została Konferencja "21" na temat "Terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w RO 4 RBLog".

Uroczystego jej rozpoczęcia dokonał Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Rafał Smuszkiewicz, który po przywitaniu uczestników konferencji przedstawił obszar paneli tematycznych oraz cele do osiągniecia.
Przewodnią myślą konferencji była analiza i ocena funkcjonowania terytorialnego systemu zabezpieczenia jednostek wojskowych oraz uzgodnienie optymalnej współpracy Wojskowych Oddziałów Gospodarczych w zakresie logistycznego zabezpieczenia instytucji i jednostek będących na ich przydziałach gospodarczych.
Zgromadzeni na konferencji z rejonu odpowiedzialności 4 RBLog: Dowódcy jednostek wojskowych oraz ich przedstawiciele, Komendanci Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, kierownicza kadra Komendy Bazy została podzielona na
4 grupy panelowe:
• Grupa Komendanta Bazy;
• Panel Techniczny;
• Panel Materiałowy;
• Panel Gotowości Mobilizacyjnej i Bojowej.
Po zakończeniu obrad w panelach dyskusyjnych w sali widowiskowej zostały zaprezentowane wstępne robocze wnioski i propozycje do wdrożenia w zakresie udoskonalenia i poprawy terytorialnego systemu zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania jednostek.

 
 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Foto: Ryszard Godlewski