BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
31.05.2019
29.05 zapisany jest na karcie kalendarza Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ.

Z tej okazji w Klubie w sali widowiskowej 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się uroczystość na którą, oprócz weteranów żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej 4. RBLog, przybyli również na zaproszenie weterani z kół zrzeszonych we Wrocławiu.
Oficjalnego otwarcia dokonał Zastępca Komendanta płk Jan Bereza, dziękując za przybycie i możliwość spotkania się oraz za zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm
w realizacji udziału i wkładu na rzecz pokoju i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Polski, Europy i świata.
Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia wraz występem solistów.

 
 

Tekst: ppłk Bogdan Kobylański
Foto: Ryszard Godlewski