BIP Strona Główna
Aktualności
Środa, 23 październik 2019 r.
16.09.2019
W czwartek, 12 września w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem żołnierzy, pracowników RON oraz zaproszonych gości z okazji Święta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej.

W swoim przemówieniu Komendant, płk Rafał Smuszkiewicz, wskazał główne zadania realizowane w I półroczu 2019 roku przez 4RBLog jak również zadania stojące przed podległymi jednostkami 4 RBLog w drugiej części roku, do których zaliczył m.in. ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. ŚLĄSK 19 oraz zabezpieczenie ćwiczeń 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i 10 Brygady Logistycznej. Wskazał też na rolę i zadania współczesnej logistyki funkcjonującej w siłach zbrojnych. Podczas zbiórki zostały odczytane Decyzje Ministra Obrony Narodowej  o przyznaniu medali resortowych oraz  Rozkazy Komendanta  o przyznaniu tytułów honorowych, odznak pamiątkowych oraz listów gratulacyjnych i dyplomów uznania dla żołnierzy i pracowników RON. Zbiórkę uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod batutą
mjr Pawła Joksa z gościnnym udziałem trębacza: Marco Pierobon.

 
Tekst. por. Daria KORCZYŃSKA

Zdjęcia: Ryszard GODLEWSKI