BIP Strona Główna
Aktualności
Poniedziałek, 18 listopad 2019 r.
02.10.2019
01 października 2019r., w obecności Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ - Szefa Logistyki, płk Bogdana Dziewulskiego, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Komendanta 4 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Rafała Smuszkiewicza.

Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem wojskowym, zdający obowiązki Komendanta 4 RBLog płk Smuszkiewicz pożegnał się ze sztandarem wojskowym oraz przekazał sztandar przyjmującemu obowiązki Komendanta- płk Adamowi Jangrotowi. W czasie uroczystości sylwetkę zdającego Komendanta i obejmującego pełnienie  obowiązków komendanta przedstawił Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szef Logistyki płk Bogdan Dziewulski. Po podpisaniu protokołu przekazania obowiązków i po złożeniu meldunków
o przekazaniu i przyjęciu obowiązków głos zabrał Pułkownik Smuszkiewicz.
W swoim przemówieniu serdecznie podziękował kadrze i pracownikom za 2,5 letnią współpracę życząc jednocześnie wszystkim zebranym  wielu sukcesów, zarówno osobistych jak i służbowych.  Nawiązując do słów piosenki Marka Grechuty, że „w życiu ważne są tylko chwile” podzielił się z zebranymi swoimi doświadczeniami i przeżyciami, których doświadczył w służbie wojskowej wykonując zadania w różnych garnizonach i na różnych stanowiskach służbowych, które z perspektywy czasu są już chwilami na trwale wpisującymi się w pamięć. Podzielił się też z zebranymi na sali żołnierzami, zaproszonymi gośćmi i pracownikami RON myślami związanymi z  niepokojem, który towarzyszy chyba każdemu żołnierzowi, który po wielu latach służby  zmienia swoje otoczenie zawodowe i musi adoptować się do nowych warunków funkcjonowania w innym środowisku.
Po złożeniu meldunku przez Dowódcę Uroczystości – Szefa Sztabu, ppłk Sebastiana Wolszczaka Szefowi Logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych o zakończeniu uroczystej zbiórki sala rozbrzmiała brawami i owacją na stojąco dla odchodzącego płk Smuszkiewicza cieszącego się wśród żołnierzy i pracowników RON dużym szacunkiem, uznaniem i sympatią.

 
 

TEKST: por. Daria KORCZYŃSKA
ZDJĘCIA: Ryszard GODLEWSKI