BIP Strona Główna
Aktualności
Poniedziałek, 18 listopad 2019 r.
25.10.2019
W dniu 21.10.2019r. na bazie 2 Kompanii Regulacji Ruchu w Oleśnicy odbył się konkurs o miano Mistrza Metodyki 4RBLog.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie dowódców szczebla drużyny oraz plutonu posiadających najwyższe umiejętności metodyczne zarówno teoretyczne jak
i praktyczne.
W pierwszej kolejności żołnierze rozwiązywali test wiedzy ze znajomości zasad, form oraz metod działalności szkoleniowo-metodycznej. Następnie uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeprowadzić szkolenie zgodnie z opracowanym wcześniej planem pracy lub planem konspektem.
Po podliczeniu punktacji przewodniczący komisji konkursowej ppłk Jacek Andrzejewski pogratulował zwycięzcom wysokich wyników w konkursie.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej działalności służbowej.Tekst: ppłk Jacek Andrzejewski
Foto: Dariusz Biłyk