BIP Strona Główna
Aktualności
Niedziela, 20 maj 2018 r.
28.04.2011
Przyjęcie jednostek w podporządkowanie 4. RBLog.

27.04.2011r. Wrocław. Zgodnie z założeniami zawartymi w „Planie rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018” trwa formowanie Regionalnych Baz Logistycznych (RBLog.), które w swe podporządkowanie przyjmują szereg jednostek wojskowych.

W dniu dzisiejszym od dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego w podporządkowanie 4Regionalnej Bazy Logistycznej zostało przyjętych sześć jednostek wojskowych.

Podpisanie dokumentacji przyjęcia- przekazania dokonali: Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zbigniew SMOK i Komendant 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu płk Marian SĘKOWSKI.

W nowe podporządkowanie przeszły: 2. Okręgowe Warsztaty Techniczne, 9. i 10. Regionalne Warsztaty Techniczne, Wojskowe Komendy Transportu w Katowicach i Wrocławiu oraz 2. Kompania Regulacji Ruchu.

Dowódca SOW generał Smok podziękował swym dotychczasowym podwładnym za lata dobrej pracy w Śląskim Okręgu Wojskowym oraz życzył satysfakcji z wykonywania obowiązków w nowych strukturach oraz wszystkiego najlepszego w życiu osobistym. Dowódcom jednostek wojskowych zmieniających podporządkowanie służbowe za dobrą współpracę dziękował również Szef Logistyki SOW płk Tadeusz KWIATOSIŃSKI.
Ponadto Komendant Bazy płk SĘKOWSKI w krótkim wystąpieniu podkreślił rolę przyjmowanych jednostek i powiedział że jest przekonany, iż wspólnie będziemy profesjonalnie realizować powierzane zadania w nowych strukturach.

Tekst:

mjr Mariusz Kotas

kpt. Jarosław KUMALA

zdjęcia: mjr Mariusz Kotas