BIP Strona Główna
Aktualności
Poniedziałek, 21 styczeń 2019 r.
01.06.2011
Sztandar dla 2 kompanii regulacji ruchu

 

Oleśnica 03.06.2011r. Po roku ciężkiej pracy i przygotowaniach, żołnierze 2 kompanii regulacji ruchu w dniu 3 czerwca otrzymali sztandar.

 

„Zaszczytnym jest dzieło żołnierza, a najwięcej zaszczytnym jest jego życie, poświęcone w całości innym, nie sobie, życie, które ma w sobie najmniej egoizmu”.

„Żołnierz nawet podczas pokoju żyje dla czego innego, nie dla siebie. Każdy dzień, a w czasie wojny nawet każda godzina w całości poświęcona jest czemuś, co nie jest nim. Na zewnątrz to coś – symbolizuje nasz sztandar”.

Ten ważny dla całego oleśnickiego garnizonu dzień rozpoczął się od odprawienia Uroczystej Mszy Św. przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego, Jego Eminencji Józefa GUZDKA. We mszy uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska jednostek i instytucji wojskowych stacjonujący w całym  garnizonie. Po mszy pododdziały wojska i policji oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych, przemaszerowały ulicami na oleśnicki Plac Zwycięstwa, gdzie odbyła się Uroczystość Wręczenia Sztandaru.

O godz. 12.30 dowódca 2 krr kpt. Marek KRZYSZTOFIK złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Czesławowi PIĄTASOWI o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Dokonał on przeglądu pododdziałów i przywitał się z żołnierzami i funkcjonariuszami policji. W uroczystości udział wzięli: przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego WP płk Sławomir ŁAZAREK, Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. Bryg. Zbigniew SMOK, Komendant 4 Regionalnej Bazy Logistycznej płk Marian SĘKOWSKI oraz dowódcy jednostek stacjonujących w garnizonie Wrocław i garnizonie Brzeg. Nie zabrakło również dowódców, kierowników, dyrektorów i szefów jednostek garnizonu Oleśnica. Gośćmi honorowymi byli również Wojewoda Dolnośląski Pan Aleksander Marek SKORUPA, Starosta Powiatu oleśnickiego Pan Zbigniew POTYRAŁA, Burmistrz Miasta Oleśnica Pan Jan BRONŚ, posłowie, senatorowie oraz przedstawiciele władz samorządowych oleśnickiego powiatu.

            Po odegraniu Hymnu Państwowego i wciągnięciu Flagi Państwowej na maszt, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, Pan Zbigniew POTYRAŁA, odczytał Akt ufundowania sztandaru. Przedstawił znaczenie i symbolikę oraz opisał wygląd ufundowanego sztandaru.

Następnie dokonano uroczystego wbicia w drzewiec sztandaru gwoździ honorowych. Symboliczne uderzenie młotkiem w  wygrawerowany gwóźdź stanowi nawiązanie do tradycji ceremoniału wojskowego.  Pozostający w drzewcu  gwóźdź każdego wbijającego stanowić będzie trwałą pamiątkę dla wielu żołnierskich pokoleń. Następnie Rodzice chrzestni sztandaru Pani Małgorzata IWAŃSKA i mjr Sławomir STEFAŃSKI poprosili Biskupa Polowego WP oraz przedstawiciela ordynariatu prawosławnego o jego poświęcenie.

Po odczytaniu Aktu Nadania Sztandaru dla 2 kompanii regulacji ruchu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Czesław PIĄTAS dokonał uroczystego wręczenia sztandaru dla dowódcy jednostki.

Uroczystość ta, była również okazją do odznaczenia Gwiazdą Iraku- żołnierzy, którzy pełnili nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, byli to: chor. Robert GAJDA, chor. Marek MUSIAŁ, st. kpr. Adam ŚCIESIELSKI i kpr. Ireneusz KSIĄŻEK.

Dowódca 2 krr wraz z Przewodniczącym Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru, uhonorowali zaproszonych gości Ryngrafami Pamiątkowymi i mini sztandarami. Wszyscy mieszkańcy w tym dniu otrzymali również znaczki z wizerunkiem sztandaru, upamiętniające ten dzień, a po obejrzeniu koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych mogli zasmakować tradycyjnej żołnierskiej grochówki. Nie zabrakło wystawy statycznej sprzętu wojskowego, Straży Pożarnej oraz Policji.

Tekst:  kpr. Beata DĘBSKA 2 krr

            kpt. Jarosław KUMALA  4 RBLog.

Fot.:     kpt. Jarosław KUMALA