BIP Strona Główna
Praca
Środa, 23 październik 2019 r.

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wymagania:
1) wykształcenie WYŻSZE – preferowany kierunek – administracja
2) staż pracy – co najmniej 4 lata w zamówieniach publicznych
3) Podstawowe wymagania:
- dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point;
- dyspozycyjność;
- umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją limitu czasowego oraz pod wpływem stresu;
- umiejętność pracy zespołowej;
- umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji;
- umiejętność analizy zadań;
- zdyscyplinowanie;
- terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:
Opracowywanie SIWZ oraz innej dokumentacji przetargowej; zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) lub przekazanie ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich celem opublikowania  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przesyłanie zaproszeń do składania ofert lub do udziału w negocjacjach. Zamieszczanie ogłoszeń
o zamówieniach w siedzibie Zamawiającego (na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej. Opracowywanie i zamieszczanie odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.  Udział w pracach komisji przetargowej. Przestrzeganie terminów ustawowych wynikających
z obowiązujących przepisów. Prowadzenie dokumentacji postępowania w sposób chronologiczny i gwarantujący nienaruszalność dokumentów.

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie zakładu pracy
ul. Pretficza  28 do Pani Edyta WIECZOREK telefon kontaktowy 261651055

------------------------------------------

 

 

 

STARSZY RATOWNIK MEDYCZNY

Wymagania:
1) wykształcenie WYŻSZE
2) staż pracy
3) umiejętność – specjalność
Karta doskonalenia zawodowego wydana przez Wojewodę właściwego do miejsca zamieszkania

Podstawowe wymagania:
- dobra znajomość obsługi komputera - środowisko Windows, pakietów biurowych typu: Word, Excel, Power Point;
- umiejętność pracy zespołowej;
- umiejętność podejmowania samodzielnie odpowiedzialnych decyzji;
- umiejętność analizy zadań;
- dyspozycyjność;
- zdyscyplinowanie;
- terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań.

Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:
1. Zabezpieczenie medyczne ćwiczeń wojskowych
2. Praca biurowa związana z prowadzeniem ambulatorium

Forma kontaktu:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie zakładu pracy
ul. Pretficza  28 do Pani Edyta WIECZOREK telefon kontaktowy 261 651055