BIP Strona Główna
Koła, sekcje, zespoły
Piątek, 14 grudzień 2018 r.

   
ZESPÓŁ WOKALNY SENIORÓW "RADOŚĆ"


Próby zespołu odbywają się w filii
Klubu „Andrzejówka”ul. Pretficza 14/16

Poniedziałki 15.00-17.00,
Czwartki 15.00-17.00.
   
   
MŁODZIEŻOWA GRUPA WOKALNA


Próby grupy odbywają się w filii
Klubu „Andrzejówka”ul. Pretficza 14/16

Poniedziałek
- 14.00-15.00,
Wtorek - 13.00-17.00,
Środa -13.00-18.00,
Czwartek - 13.00-15.00
   
   
CHÓR PRAWOSŁAWNEGO ORDYNARIATU WP


Zajęcia chóralne:

Wtorek-18.00 -20.00

oraz wg ogłoszeń na www.oktoich.art.pl

Uwaga! możliwe zmiany dni i godziny zajęć!
Preferowany kontakt telefoniczny: dyrygent:
ks. Grzegorz Cebulski tel. 505-703-845
lub ordynariat.chor@o2.pl
   
   
GRUPA LITERACKA "DYSONANS"


Grupa Literacka „Dysonans” powstała
11 maja 1984 r. w wyniku porozumienia
podpisanego między Dowództwem Śląskiego OW,
a Oddziałem Wrocławskim Związku Literatów Polskich.
   
     
   
   


KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP6PRT. P.Z.K


Klub czynny w każdy czwartek tygodnia


16.00 do 20.00
. Miejsce spotkań:
Filia Klubu „Andrzejówka„ przy ul. Pretficza 14/16

Strona internetowa Klubu : http://sp6prt.pl/
   
   


ZESPÓŁ HALUCYNACJE


Próby odbywają się w Klubie 4 RBLog

Poniedziałek 17.30- 20.00
Środa 17.30- 20.00
Sobota 11.00- 14.00


Muzyka: jazz rock, prog rock.

Opiekun grupy:
Andrzej Włodarczyk

Tel. 512 330 310GRUPA SENIORÓW "WACHLARZ"

Zaprasza seniorów do udziału w zajęciach
atrstycznych we wtorki w godz.13.00-16.00
do filii Klubu "Andrzejówka" ul.Pretficza 14/16

Instruktor Romana Ciołczyk.

Tel. 261 653 038