BIP Strona Główna
Koła, sekcje, zespoły
Poniedziałek, 18 listopad 2019 r.

   
ZESPÓŁ WOKALNY SENIORÓW "RADOŚĆ"


Próby zespołu odbywają się w filii
Klubu „Andrzejówka”ul. Pretficza 14/16

Poniedziałki 15.00-17.00,
Czwartki 15.00-17.00.

Tel.602 147 677
   
   
MŁODZIEŻOWA GRUPA WOKALNA


Próby grupy odbywają się w filii
Klubu „Andrzejówka”ul. Pretficza 14/16

Poniedziałek
- 13.00-15.00,
Wtorek - 13.00-17.00,
Środa -12.00-20.00,
Czwartek - 13.00-15.00

tel. 602 147 677
   
   
CHÓR PRAWOSŁAWNEGO ORDYNARIATU WP


Zajęcia chóralne:
wg.ogłoszeń na www.oktoich.art.pl

Uwaga! możliwe zmiany dni i godziny zajęć!
Preferowany kontakt telefoniczny: dyrygent:
ks. Grzegorz Cebulski
lub ordynariat.chor@o2.pl

Wtorek- 18.00-20.00

Tel.505 703 845
   
   
GRUPA LITERACKA "DYSONANS"


Grupa Literacka „Dysonans” powstała
11 maja 1984 r. w wyniku porozumienia
podpisanego między Dowództwem Śląskiego OW,
a Oddziałem Wrocławskim Związku Literatów Polskich.

Tel.261 653 723.
   
     
   
   


KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP6PRT. P.Z.K

Miejsce spotkań:
Filia Klubu „Andrzejówka„ przy ul. Pretficza 14/16
Strona internetowa Klubu : http://sp6prt.pl/

Klub czynny w każdy czwartek.

16.00-20.00

Tel. 880 308 580
   
  

 


GRUPA SENIORÓW "WACHLARZ"

Zaprasza seniorów do udziału w zajęciach
atrstycznych do filii "Andrzejówka".ul. Pretficza 14/16
Instruktor Romana Ciołczyk.

wtorki w godz. 13.00- 16.00


Tel. 261 653 038