BIP Strona Główna
Klauzula informacyjna dla pracowników
Piątek, 14 grudzień 2018 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW 4 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ    

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Pretficza 28, reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog. Kontakt: 4rblog@ron.mil.pl; tel.: 261651002.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 4rblog.iod@ron.mil.pl tel.: 261651017.

3. Celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej

b. art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku na potrzeby informacyjne i promocyjne

c. art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, stosowanie systemu kontroli dostępu).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest 4 Regionalna Baza Logistyczna. Dane mogą zostać przekazane do:

a. ZUS, WSzW (dokumentacja powypadkowa);

b. firmy świadczącej usługi z medycyny pracy;

c. firmy szkoleniowe z zakresu bhp;

d. firmy ubezpieczeniowej (np. ubezpieczenie grupowe);

e. firmy szkoleniowe, hotele (na potrzeby podróży służbowych).

f. Wojskowych Komend Uzupełnień;

g. Zewnętrzne usługi ochrony mienia (SUFO).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem  Pani/Pana zatrudnienia.

9. Informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Pana/Pani nie są profilowane.