BIP Strona Główna
Klauzula informacyjna dla monitoringu
Niedziela, 25 sierpień 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

1) Administratorem monitoringu jest 4 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Pretficza 28, Wrocław reprezentowana przez Komendanta 4 RBLog. tel.: 261 651 002.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - 4rblog.iod@ron.mil.pl, tel.: 261 651 017.

3) Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób,  mienia oraz zabezpieczenia obiektów na terenie monitorowanym.

4) Podstawą przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

5) Zapisy z monitoringu przechowywane są w okresie nie dłuższym niż z trzech ostatnich miesięcy od dnia nagrania, a następnie są usuwane poprzez nadpisanie.

6) Zapis obrazu może być udostępniony wyłącznie właściwym organom w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

7) Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).