4 Regionalna Baza Logistyczna

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 sierpnia 2021
Uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego
13.08.2021r. Wrocław. Z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego oraz 101 rocznicy Bitwy Warszawskiej na placu apelowym został przeprowadzony uroczysty apel z udziałem żołnierzy i pracowników Komendy Bazy.

W okolicznościowym przemówieniu Komendant – płk Marek WIZA przypomniał znaczenie Bitwy Warszawskiej 1920 w historii Oręża Polskiego i dziejów Europy. Podkreślił heroizm, odwagę i poświecenie Żołnierza Polskiego. Jednocześnie żołnierzom złożył podziękowanie i życzenia owocnej pracy oraz sukcesów na zajmowanych stanowiskach. Ponadto w imieniu Dowódcy Garnizonu Wrocław zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego zaplanowane na dzień 15.08.2021r. we Wrocławiu.
Następnie żołnierzom zawodowym i pracownikowi zostały wręczone medale oraz odznaczenia nadane Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Decyzjami Ministra Obrony Narodowe i Rozkazami Komendanta 4. Regionalnej Bazy Logistycznej.
Na zakończenie uroczystości delegacja Związków Zawodowych złożyła na ręce Komendanta – płk. Marka WIZY życzenia oraz wyrazy wdzięczności i głębokiego uznania dla pełnionej przez żołnierzy 4. Regionalnej Bazy Logistycznej służby.

Tekst: mjr Aleksandra Sieradzka
Zdjęcia: Dariusz Biłyk

generuj pdf
go-up
Kontakt

4 Regionalna Baza Logistyczna
Pretficza 24-28
50-984 Wrocław
tel. 261650451
fax. 261651027
4rblog@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane